Screen shots

 

 

 

Κοστολ?γιο με...Νο? για επαγγελματ?ε?

Ε?ν ε?στε επαγγελματ?α? του χ?ρου του επισιτισμο? (Σεφ, Αρτοποι?? , Ζαχαροπλ?στη?, Μπ?ρμαν, F&B Manager)τ?τε το Κοστολ?γιο με…Νου ε?ναι για εσ??! Το Κοστολ?γιο με…Νου ε?ναι το προσωπικ? σα? εργαλε?ο που θα σα? λ?σει τα χ?ρια σε ?τι αφορ? την οργ?νωση και κοστολ?γηση των δημιουργι?ν σα?.

Λειτουργ?ε? του Κοστολ?γιο με…Νου για επαγγελματ?ε? του χ?ρου του επισιτισμο?:

?800+ συστατικ? τροφ?μων και ποτ?ν που μπορε?τε να επιλ?ξετε για να δημιουργ?σετε τι? συνταγ?? σα?. (Μπορε?τε να προσθ?σετε και ?λλα)
? Προσθ?στε τιμ? αγορ?? και φ?ρα των συστατικ?ν σα? και το Κοστολ?γιο με…Νου θα σα? υπολογ?σει το κ?στο? σε Ευρ? των συνταγ?ν ? ολ?κληρων μενο? που δημιουργε?τε για την επιχε?ρηση που εργ?ζεστε ? ε?στε ιδιοκτ?τη?.
? Δημιουργ?στε συνταγ?? και υποσυνταγ?? (συνταγ?? που συμμετ?χουν σε ?λλε? συνταγ??)
? Οργαν?στε τι? συνταγ?? σα? σε κατηγορ?ε?
? Προσθ?στε φωτογραφ?ε? και β?ντεο σε κ?θε συνταγ? σα?
? Υπολογ?στε το κ?στο? πρ?των υλ?ν (food cost) καθ?? και το μεικτ? κ?ρδο? (gross profit) κ?θε μερ?δα? συνταγ?? με β?ση την τιμ? π?ληση? τη?.
? Δημιουργ?στε μενο? και δε?τε το κ?στο? του.
? Δε?τε την διατροφικ? αξ?α των δημιουργι?ν σα? (θερμ?δε?, πρωτε?νε?, υδατ?νθρακε? λ?πη κτλ.) με την βο?θεια του USDA

 

 
? Αυτοματοποι?στε την λ?στα παραγγελι?ν σα?. Το Κοστολ?γιο με…Νου θα υπολογ?σει για εσ?? με ακρ?βεια γραμμαρ?ου τα υλικ? που πρ?πει να παραγγε?λετε για την παρασκευ? συγκεκριμ?νου μενο? με β?ση τον αριθμ? των ατ?μων για τα οπο?α θα παρασκευαστε? αυτ? το μενο?.
? Συγκρ?νετε του? κωδικο?? (πι?τα, ποτ?, προ??ντα) που συμμετ?χουν σε ?να μενο? με β?ση την κερδοφορ?α και την δημοτικ?τητ? του? με την βο?θεια τη? Μηχανικ?? μενο? (Menu Engineering Analysis). Το Κοστολ?γιο με…Νου θα σα? προτε?νει εν?ργειε? που πρ?πει να κ?νετε για να βελτι?σετε την απ?δοση των κωδικ?ν που δεν αποδ?δουν αρκετ?.

 


? Μεταφρ?στε συνταγ?? και συστατικ? με την βο?θεια τη? Μετ?φραση? Google
? Λεξικ? Μαγειρικ??
? Λ?στα προμηθευτ?ν. Δε?τε με μια ματι? του? προμηθευτ?? σα? με τα στοιχε?α επικοινων?α? του? καθ?? και τι υλικ? σα? προμηθε?ουν.
? Μετατροπ?α? μον?δων (π.χ. μετατρ?ψτε σε γραμμ?ρια μια κο?πα ? ?να κουταλ?κι του γλυκο?)
? Ατζ?ντα με τηλ?φωνα επικοινων?α? πελατ?ν και συνεργατ?ν σα?.
? Λ?στα με εργασ?ε? τη? ημ?ρα?.
? Συνεργαστε?τε με ?λλου? επαγγελματ?ε? χρ?στε? του Κοστολ?γιο με…Νου για να αποστε?λετε ? να δεχτε?τε συνταγ??.