Εάν επιλέξετε το χρήση ως υποσυνταγή για μια συνταγή τότε αυτή θα είναι διαθέσιμη και ως συστατικό άλλων συνταγών. Όταν το κάνετε αυτό τότε υπάρχουν 3 πεδία που πρέπει ακόμα να συμπληρώσετε.

 

1. Γραμμάρια μετά το μαγείρεμα: Εδώ αναγράφετε τα συνολικά γραμμάρια που ζυγίζει η υποσυνταγή σας αφού την παρασκευάσετε. Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο να αναγραφεί από εσάς για να μπορέσει το πρόγραμμα να κοστολογήσει την υποσυνταγή σας.
2. Απώλεια: Εφόσον η υποσυνταγή θα χρησιμοποιηθεί ως συστατικό σε άλλες συνταγές, πρέπει και εδώ όπως κάνετε και στα συστατικά, να αναφέρετε την απώλεια της. Η απώλεια είναι το ποσοστό επί τοις εκατό που θα «χαθεί». Πχ το ποσοστό της παρασκευής σας που θα μείνει στην κατσαρόλα-μίξερ κτλ και δεν θα χρησιμοποιήσετε. Είναι απαραίτητο πεδίο για την κοστολόγηση της υποσυνταγής σας.