1. Εκτύπωση τώρα : Κάθε συνταγή που έχετε συνθέσει, μπορείτε να την εκτυπώσετε για χρήση εκτός υπολογιστή.
2. Έξοδος: Κλείνει η σελίδα της εκτύπωσης.
3. Εργαλεία αναφοράς: Με την μπάρα των εργαλείων (στο πάνω μέρος κάθε συνταγής προς εκτύπωση), μπορείτε να εκτυπώσετε την συνταγή (Print), να δείτε την ολοκληρωμένη εικόνα της συνταγής σας πριν την εκτυπώσετε (Page Layout), να επεξεργαστείτε τις διαστάσεις της σελίδας την οποία θα εκτυπώσετε (Page Setup) να «σώσετε» το μενού ως ένα αρχείο excel- word-PDF στον υπολογιστή σας (Export) καθώς και να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη σελίδα της συνταγής σας. Τέλος μπορείτε να επιλέξετε το ποσοστό μεγέθυνσης που επιθυμείτε να δείτε την συνταγή σας (Zoom)
4. Προηγούμενη σελίδα: Μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα της συνταγής
5. Επόμενη σελίδα: Μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του μενού