1. Νέα, διαγραφή και αποθήκευση κατηγορίας συνταγών: Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε μια νέα κατηγορία τότε πατήστε το κουμπί της επεξεργασίας κατηγοριών, κατόπιν το κίτρινο σύμβολο της πρόσθεσης, μετά δώστε έναν τίτλο στην νέα κατηγορία και αποθηκεύστε. Σημαντικό! Δεν μπορείτε να διαγράψετε μία κατηγορία συνταγών όταν υπάρχουν συνταγές μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Σε περίπτωση που μια κατηγορία που θέλετε να διαγράψετε περιλαμβάνει συνταγές σας προτείνουμε τις εξής ενέργειες:
o να διαγράψετε κάθε μία από τις συνταγές της κατηγορίας, αν δεν τις χρειάζεστε, μέσα από την σελίδα της ανάλυσης της συνταγής, πρώτα και μετά να διαγράψετε την κατηγορία
o να αλλάξετε την κατηγορία των συνταγών αυτής της κατηγορίας επιλέγοντας μια άλλη μέσα από την σελίδα της ανάλυσης της συνταγής και αφού «αδειάσει» από συνταγές να διαγράψετε την κατηγορία
o να μετονομάσετε απλά την κατηγορία σε μία που επιθυμείτε και να επεξεργαστείτε κατόπιν της συνταγές της κατηγορίας με το νέο όνομα αφαιρώντας και προσθέτοντας συνταγές
Εάν η κατηγορία δεν περιέχει καμία συνταγή τότε επιλέξτε την στην επεξεργασία κατηγοριών, πατήστε το κόκκινο Χ της διαγραφής και αποθηκεύστε. Για να εμφανιστεί είτε η πρόσθεση είτε η διαγραφή κάποιας κατηγορίας στην λίστα, πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε το κουμπί της ανανέωσης πληροφοριών.

2. Προσθήκη / Αλλαγή εικόνας: Μπορείτε να επιλέξετε μία εικόνα που έχετε αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας για κάθε μία κατηγορία συνταγών. Πατήστε «προσθήκη / αλλαγή εικόνας», επιλέξτε ανάμεσα στα αρχεία του υπολογιστή σας για την κατάλληλη και πατήστε αποθήκευση «Save». Για να εμφανιστεί η νέα εικόνα στην λίστα των κατηγοριών, πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε το κουμπί της ανανέωσης πληροφοριών. Η αλλαγές φυσικά έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα και θα τις δείτε εάν εκκινήσετε το Κοστολόγιο με..Νου! ®. Παρόλα αυτά με το κουμπί της ανανέωσης βλέπετε τις αλλαγές σας χωρίς να χρειαστεί επανεκκίνηση του προγράμματος. Προσοχή, η εικόνα που θα προσθέσετε πρέπει να είναι συμπιεσμένη (πλάτος 200 ύψος 240)