Επεξεργασία: Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το νέο μενού που μόλις ονομάσατε (Βήμα 1 πιο πάνω) ή και ένα παλιότερο Μενού. Μπορείτε να επιλέξετε η να αλλάξετε φωτογραφία, να αλλάξετε το όνομα του, να προσθέσετε συνταγές (θα πρέπει να έχετε ήδη συνθέσει τις συνταγές για να τις αναζητήσετε και να τις προσθέσετε εδώ), να αφαιρέσετε συνταγές που είναι ήδη στο μενού που επιλέξατε να επεξεργαστείτε. Έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε τις συνταγές σας τα διάφορα τμήματα του μενού πχ ορεκτικά με το να επιλέξετε το κατάλληλο στο πεδίο της προσθήκης συνταγών «στα». Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να πατήσετε το «σελίδα μενού» για να δείτε την εικόνα του μενού μετά από κάθε αλλαγή που κάνετε.


1. Επιλεγμένο μενού: Εδώ επιλέγετε το μενού που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Τίτλος μενού: Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου μενού σας
3. Αλλαγή εικόνας: Μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε φωτογραφία για το επιλεγμένο μενού σας
4. Τμήμα: Την κάθε συνταγή που προσθέτετε, πρέπει να την κατατάξετε και στο ανάλογο τμήμα του μενού στο οποίο θα ανήκει πχ Mojito στα Cocktails. Αυτό το κάνετε με το να επιλέξετε την συνταγή και κατόπιν το κατάλληλο τμήμα του μενού στο πεδίο με την ονομασία «στα». Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τα τμήματα προσθέτοντας νέο τότε πατήστε το κουμπί της επεξεργασίας τμήματος (Βλ. παρακάτω) ,κατόπιν το κίτρινο σύμβολο της πρόσθεσης, μετά ονομάστε το νέο τμήμα και αποθηκεύστε. Σημαντικό! Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα τμήμα εάν το έχετε χρησιμοποιήσει σε αυτό ή άλλο μενού. Εάν το τμήμα δεν χρησιμοποιείται σε κανένα μενού, τότε επιλέξτε το στην επεξεργασία τμημάτων, πατήστε το κόκκινο Χ και αποθηκεύστε. Για να εμφανιστεί είτε η πρόσθεση είτε η αφαίρεση κάποιου τμήματος στην λίστα τον τμημάτων πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε το κουμπί της ανανέωσης (Βλ. παρακάτω)
5. Συνταγή: Μπορείτε να προσθέσετε συνταγές επιλέγοντάστες με το βελάκι στα δεξιά του πεδίου. Σημαντικό! θα πρέπει να έχετε ήδη συνθέσει μια συνταγή για να την αναζητήσετε και να την προσθέσετε σε ένα μενού. Εάν δεν έχετε συνθέσει την συνταγή ακόμα, τότε πρέπει να πάτε στις συνταγές και να αποθηκεύσετε την συνταγή πριν την χρησιμοποιήσετε για να συνθέσετε ένα μενού η να την προσθέσετε σε ένα ήδη υπάρχον.
6. Σελίδα μενού: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να πατήσετε το «σελίδα μενού» για να δείτε την εικόνα του μενού μετά από κάθε αλλαγή που κάνετε.
7. Αποθήκευση: Το κουμπί της αποθήκευσης εδώ χρησιμεύει μόνο για την αλλαγή του ονόματος ενός μενού. Όλες οι άλλες αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα.
8. Προσθήκη συνταγής στο μενού: Έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε μια συνταγή σας καθώς και το ανάλογο τμήμα του μενού που θα ανήκει στο μενού (πχ Mojito στα Cocktails) με το να επιλέξετε την συνταγή και το κατάλληλο τμήμα στο πεδίο της προσθήκης συνταγών «στα». Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τα τμήματα προσθέτοντας νέα τότε πατήστε στην επεξεργασία τμήματος , το κίτρινο σύμβολο της πρόσθεσης, ονομάστε το νέο τμήμα και αποθηκεύστε . Σημαντικό! Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα τμήμα εάν το έχετε χρησιμοποιήσει σε αυτό ή άλλο μενού. Εάν το τμήμα δεν χρησιμοποιείται σε κανένα μενού, τότε επιλέξτε το στην επεξεργασία τμημάτων πατήστε το κόκκινο Χ και αποθηκεύστε. Για να εμφανιστεί στην λίστα τον τμημάτων πρέπει να πατήσετε το κουμπί της Ανανέωσης
9. Αφαίρεση: Αφαίρεση συνταγής από το μενού.
10. Επεξεργασία τμημάτων μενού ( ορεκτικά, κυρίως πιάτα κτλ ): Με αυτό το κουμπί έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τα τμήματα των μενού σας. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα νέο τμήμα τότε πατήστε το κουμπί της επεξεργασίας τμημάτων ,κατόπιν το κίτρινο σύμβολο της πρόσθεσης, μετά ονομάστε το νέο τμήμα και αποθηκεύστε. Σημαντικό! Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα τμήμα εάν το έχετε χρησιμοποιήσει σε αυτό ή άλλο μενού. Εάν το τμήμα δεν χρησιμοποιείται σε κανένα μενού, τότε επιλέξτε το στην επεξεργασία τμημάτων, πατήστε το κόκκινο Χ της διαγραφής και αποθηκεύστε. Για να εμφανιστεί είτε η πρόσθεση είτε η διαγραφή κάποιου τμήματος στην λίστα τον τμημάτων πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε το κουμπί της ανανέωσης