1. Λίστα αναλωσίμων: Όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιείτε σε συνταγές σας
2. Πληροφορίες στο internet: Μπορείτε να επιλέξετε ένα αναλώσιμο και αναζητήσετε πληροφορίες , φωτογραφίες, video και ορισμό για αυτό στο Internet. Δοκιμάστε τα 4 κουμπιά αναζήτησης στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης και γλιτώστε πολύτιμο χρόνο στις αναζητήσεις σας.
3. Προσθήκη / Αλλαγή εικόνας αναλωσίμου: Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε φωτογραφία για το επιλεγμένο αναλώσιμό σας
4. Νέο αναλώσιμο: Επιλέξτε τίτλο για το νέο αναλώσιμο
5. Αποθήκευση αλλαγών: Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας