1. Κατηγορία επαφών: Όλες οι επαφές σας μπορούν να καταχωρηθούν σε κατηγορίες που εσείς επιθυμείτε. Το πρόγραμμα έχει καταχωρήσει 2 κατηγορίες , συνεργάτες και φίλοι, τις οποίες εσείς μπορείτε να διαγράψετε η να μετονομάσετε από την διαχείριση κατηγοριών (Βλ.7 παρακάτω)
2. Επαφές στη λίστα: Οι επαφές σας εμφανίζονται στην λίστα με την εικόνα, όνομα, επώνυμο και επιχείρηση. Τα υπόλοιπα στοιχεία τους εμφανίζονται στην αναλυτική παρουσίαση στα δεξιά της οθόνης μόλις επιλέξετε την κάθε επαφή.
3. Αλλαγή εικόνας: Αποθηκεύστε μία εικόνα για την επαφή σας.
4. Νέα επαφή: Επιλέξτε νέα επαφή όταν βρίσκεστε στην κατηγορία που ανήκει η επαφή, συμπληρώστε τα στοιχεί σας και αποθηκεύστε
5. Διαγραφή: Επιλέξτε όποια επαφή επιθυμείτε να διαγράψτε και πατήστε διαγραφή
6. Αποθήκευση αλλαγών: Αποθηκεύστε ότι αλλαγή κάνετε στην αναλυτική παρουσίαση των επαφών σας. Η διαγραφή μιας επαφής αποθηκεύετε αυτόματα.
7. Γενέθλια: Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησης της επαφής σας και το σύστημα μπορεί να σας υπενθυμίζει ποιες επαφές σας έχουν γενέθλια σήμερα πατώντας το «σήμερα» πάνω αριστερά της οθόνης.
8. Διαχείριση κατηγοριών επαφών: Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε μια νέα κατηγορία τότε πατήστε το κουμπί της διαχείρισης κατηγοριών, κατόπιν το κίτρινο σύμβολο της πρόσθεσης, μετά δώστε έναν τίτλο στην νέα κατηγορία και αποθηκεύστε. Για να διαγράψετε, επιλέξτε την κατηγορία, πατήστε το κόκκινο Χ της διαγραφής και αποθηκεύσετε. Προσοχή! Δεν μπορειτε να διαγραπσετε κατηγορίες επαφών που περιέχουν επαφές σας. Πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις επαφες από την κατηγορια που επιθυμειτε να διαγραψετε ή να μετονομάσετε απλα την κατηγορια. Το αποτέλεσμα κάθε αλλαγής που έχει να κάνει με επεξεργασία κατηγοριών θα φανεί πατώντας το κουμπί της ανανέωσης.